Digital Strategi

av

18 april, 2017
Digital Strategi

Strategi är det främsta ett företag måste tänka på inom marknadsföring. Annars är det lätt att det vinglar och att man hoppar på flera olika saker som inte leder till något utan bara kostar. Det är väldigt viktigt att hitta målgruppen. Du får inte glömma bort Kotlers S-T-P. Vilka vill företaget nå? Många företag svarar att de vänder sig till alla, de flesta eller en bred målgrupp. Men det funkar inte! Du kan nå fler målgrupper på olika sätt eller med olika produkter men det är bättre att fokusera på en målgrupp. Vilka är de? Vad gör de? Var bor de? Vilken ålder har de? Vilka intressen har de? Har de barn? Har de djur? Och det viktigaste inom digital marknadsföring; är de på Internet? Vilka sajter och forum besöker de? Använder de facebook, twitter, instagram, pinterest, youtube eller något annat? Vilka? Hur? Äldre och unga använder sociala medier på olika sätt. Kommer de att tycka det vi skriver är intressant?

Det gäller också att hålla fokus på vilken/vilka produkter eller tjänster man marknadsför, det blir inte bra att marknadsföra flera samtidigt med samma intensitet. Bestäm er för helst en och skriv inte om annat i sociala medier eller annonser, det måste vara relevant för just den produkten/tjänsten. Angående sociala medier så blir det förstås något runt omkring men det måste ha anknytning till saken.

En strategi kan vara att arbeta med samarbetspartners eller CSR, men ha inte för bråttom! Det är viktigt att det är genomtänkt vilket företag man ska samarbeta med. Har vi nytta av varandra? Är det på lika villkor? Står vi för det här? Lika genomtänkt måste det vara med det ansvarsfulla företagandet. Arbeta med något ni verkligen bryr er om, som fullföljer och följer upp att det fungerar. Det får inte vara för många som ni bara skriver om på hemsidan utan det måste vara något ni kan kontrollera. Det här är utmärkt att följa upp och sprida via sociala medier.

 

Ring eller maila oss så kan vi ta reda på dessa frågor ihop.

Annat läsvärt…

Frank + Kanelbullens Dag

Frank + Kanelbullens Dag

Vi på Frankly Media tror på att alltid finnas tillgängliga för våra kunder då vi värdesätter en nära och långvarig samarbetsrelation.