Relationer

av

8 februari, 2017

Relation med kunden, en enkel regel som ofta glöms bort.

Att vårda relationer genom att kommunicera med kunder har redan blivit en stor sak i digital marknadsföring och det är korrekt att hävda att denna trend även kommer att fortsätta under 2017 och därefter. Regelbunden kommunikation med sina kunder, bidrar inte bara till deras framgång, utan kommer även göra företagen mer lojala gentemot sina kunder. Å andra sidan, att förlora kunder har oftast sitt ursprung ur dålig kommunikation internt, bättre tjänster hos konkurrenter samt dålig anpassning till de nya rådande marknaderna. Genom att hålla kontinuerlig kontakt med kunden blir det möjligt för byråer att förbli konkurrenskraftiga samt bibehålla en starkare och mer långsiktiga relationer.

Annat läsvärt…