FRANKLY MEDIA

Kundcase – Savelend & Loanstep

För fintechbolaget Savelends räkning kommer vi att arbeta med SEO. Målet är att öka antalet konverteringar och sänka kostnaden för dessa. Under samma paraply finns Loanstep, där vi även där kommer att jobba med optimering av webbplatsen.

Om Savelend

Savelend är en egenutvecklad marknadsplats för privatpersoner som vill investera i konsumentkrediter.

Plattformen gör det möjligt för företag och privatpersoner att investera i olika kredittyper med varierande räntor, risknivåer och löptider. Historiskt har investering i konsumentkrediter varit reserverat för banker och kreditbolag, men Savelend är en av de aktörer där alla nu kan bygga upp en egen kreditportfölj.

Systerbolaget Loanstep är en låneförmedlare där konceptet bygger på P2P-lending. Det innebär att de pengar som lånas ut kommer från privatpersoner som placerat pengar hos Savelend.