Viktiga faktorer inom Google Ads

Viktiga faktorer som avgör för att du ska lyckas med din annonsering på Google Ads

I detta inlägg kommer vi upplysa er om några av de faktorer som vi anser är väsentliga för en framgångsrik annonsering på Google Ads.

Bakgrund

Varje dag genomförs runt 40-45 miljoner sökningar i enbart Sverige. Detta medför för många företagare stora möjligheter att synliggöra ens egna produkter/tjänster när intresset finns. Dock genereras inte framgång inom denna kanal genom ett enda knapptryck utan istället krävs det att ens Google Ads-konto utvecklas och bearbetas med tiden.

1. Välj ut positiva & negativa söktermer

Inledningsvis till ens annonsering bör man vara noggrann med analysera sökorden som ens potentiella kunder möjligtvis använder sig av. Som nybörjare inom Google Ads är Googles sökordsplanerare något vi rekommenderar att starta med då det dessutom är ett kostnadsfritt verktyg. En av de mest förekommande och kostsammaste misstagen inom Adwords är att de flesta oftast lägger allt fokus på de sökorden som bringar in relevant trafik. Och istället glömmer av tilläggen av de negativa söktermerna som genererar irrelevant trafik till hemsidan. Om man exempelvis bedriver en e-handel med ett flertal olika sneakers-modeller och annonserar bred matchat för ordet sneakers är det inte helt ovanligt att några av dessa sökningar innehåller varumärken stundtals. Och vissa av dessa varumärken kanske man själv inte tillhandahåller, så därför är det av stor betydelse att man exkluderar den typ av trafik genom att lägga negativa söktermer i ens konto. Genom detta ser du till att öka kvaliteten av din trafik och och förbättra din CTR (klickfrekvens).

2. Anpassade landningssidor utifrån besökarens intention

Det klassiska misstaget som många annonser inom Google Ads har är att man ofta riktar all ens sökannonsering mot hemsidans startsida. Detta resulterar ofta med att relevansen mellan ens annons och landningssida är låg och bidrar till i värsta fall att man uteblir potentiella köp eller leads. Det man egentligen bör eftersträva är att leda trafiken till rätt landningssida utifrån de sökord som personen googlat på, alltså en optimerad landningssida. Detta är något som inte enbart har en positiv inverkan för annonseringen utan även också till SEO (sökmotoroptimering) som stärks genom förbättrade placeringar och ett ökat användarbeteende.

3. Inkludera Call To Action i annonstexterna

Annonstexten har betydande roll för framgången med ens Google Ads-kampanj. För många kan upplevas som ganska komplext vad gäller kvalitetspoäng och kampanjoptimering. Till skillnad från annonstexten som är mycket mindre komplicerad och tenderar att fungera bäst om den hålls koncist och enkel. Att ha en bra CTA i annonstexten är i det flesta fall nyckeln till kampanjens effektivitet. Ge därför dina kunder extra kraft till att ta steget genom uppmaningar som exempelvis boka nu eller handla idag.

4. Ta hjälp av Quality Scores riktlinjer

För många som inte har bekantat sig med annonsering på Google tidigare tror de flesta oftast att denna kanal fungerar som en traditionell auktion där högsta bud vinner, så är dock inte fallet. Minst lika viktigt som ens bud är, desto lika viktigt är annonsernas Quality Score (kvalitetsresultat).
 
Quality Score, även förkortat QS, är ett betyg som Google sätter på ens nyckelord i ens annonskonto. Betyget baseras ens kvalité och relevans på nyckelord, annonstext samt även landningssidan. 1 utgör det lägsta och 10 det högsta betyget på skalan.

5. Löpande optimering för att uppnå bättre resultat

Trots bra resultat finns det alltid saker man kan göra för att uppnå en ännu bättre lönsamhet för ens annonsering. Saker som man bör ha koll på är hur ens nyckeltal skiljer sig mellan olika enheter, ålder, kön, platser, tider på dygnet och veckodagar. Om du exempelvis noterat att en specifik ålder presterar bättre till konverteringar kan det vara klokt att öka budjustering mot just den målgruppen.
 
Något som är viktigt att ha i åtanke är givetvis att samtidigt göra en bra uppföljning för ändringarna. Annars kan det bli problematiskt att faktiskt förstå vilka ändringar som hade en positiv inverkan på lönsamheten, eller inte. Tänk på att alltid därför samla tillräckligt med statistik innan du utesluter något.

Behöver du hjälp att lyckas med Google Ads?