Tjänster

Digital Strategi

På Frankly Media hjälper vi dig att uppnå resultat med en skräddarsydd digital strategi där vi anpassar aktiviteter utifrån era uppsatta mål.

Syftet med digital strategi

På vår digitala byrå är det av yttersta vikt att alltid inleda den digitala strategin med att definiera syftet med vilka affärsmål som skall uppnås.

Så fort vi lyckats klargöra era målsättningar blir det enklare för oss att definiera målgrupper, formulera en innehållsstrategi och beslut kring vilka kanalval som bör användas för att nå era uppsatta mål.

Relevanta KPI:er

För att kunna säkerställa att vår framtagna strategi når era uppsatta mål ser vi alltid till att ta fram relevanta KPI:er (nyckeltal).

Genom att använda oss av relevanta nyckeltal ser vi till att mäta effektiviteten av våra digitala insatser som i sin tur förenklar styrandet både strategiskt och taktiskt för er digitala tillväxtresa.

Specificera målgrupper

En annan viktig del av den digitala strategin är att skapa förståelse för de drivkrafter, behov och önskemål era kunder har.

Genom en noggrann framtagen målgruppsanalys får vi godare insikter kring vilka budskap, aktiviteter och content som bör tas fram för en framgångsrik digital marknadsföring.

Skapa mervärde för kunden

På Frankly Media sätter vi alltid era kunder i centrum. Vilka hinder och utmaningar står de inför i vardagen? Och hur kan ni hjälpa dem?
I konkurrensutsatta branscher är det därför av yttersta vikt att nå ut till era kunder, engagera & skapa ett intresse.

Detta anser vi genomförs bäst genom att arbeta med innehållsdriven marknadsföring där vi tar fram ett tydlig syfte och mål som vi arbetar långsiktigt utifrån. Genom noggranna analyser identifierar vi de utmaningar och hinder som era befintliga/potentiella kunder står inför. Och ser till att skapa övrigt innehåll som kan tänkas vara väsentligt för era målgrupper.