Google Analytics

Nybörjarguide för Google Analytics

Att bli framgångsrik på nätet är i sig en utmaning, i synnerhet om detta sker utan analys av någon data. Gör därför som vår digitala byrå och använd dig av Google Analytics som är ett kostnadsfritt analys-verktyg framtaget av Google.

Bakgrund

Genom att använda dig av Google Analytics har du möjlighet att identifiera en hel del värdefull data som exempelvis var trafiken kommer ifrån, och vad det faktiskt gör på din hemsida. Denna data kan du med fördel nyttja för att ligga steget före dina konkurrenter och förbättra er hemsida.

I denna guide kommer du lära dig:

  • Vad är Google Analytics
  • Varför du ska använda dig av Google Analytics
  • Hur du sätter upp Google Analytics
  • Hur du använder Google Analytics
  • Hur du förbättrar din hemsida med Google Analytics

Vad är Google Analytics?

Google Analytics är ett analysverktyg framtaget av Google som möjliggör det att spåra och mäta trafik och beteende på ens webbplats helt kostnadsfritt. Idag används detta verktyg av av över 28.8 miljoner webbsidor, vilket innebär att detta är så gott som över 85% av webbanalys marknaden.
 
Så här ser Google Analytics ut:

Varför använda sig av Google Analytics?

Din hemsidas syfte är troligtvis att informera potentiella kunder om era produkter eller tjänster i hopp om att konvertera dessa till trogna kunder, inte sant? För att göra detta effektivt, behöver du ha förståelse för var besökarna kommer ifrån, vad de är mest intresserade av, och vilka touchpoints som har en positiv inverkan för att omvandla dessa till kunder på just er sajt.
 
Genom att analysera din data på rätt sätt med GA kommer detta hjälpa dig med att sätta upp en väl genomtänkt digital strategi för att attrahera fler besökare och öka er omsättning.

Skapa och installera Google Analytics

Innan du inleder med att börja mäta och analysera din hemsida behöver du:

 

  • Ha ett Google-konto
  • Registrera din hemsida i analytics. När du innehar ett Google-konto går du till analytics.google.com, registrerar din hemsida, (även kallat “lägga till egendom” och får ett unikt spårnings-id.
  • Installera spårnings-id. För att du ska kunna mäta data med hjälp av analytics så krävs det att du installerar ditt spårnings-id på hemsidan. För detta så finns det olika valmöjligheter som går att lägga till direkt i koden, plug-in alternativt via Google Tag Manager eller i särskilda fält. Hur detta genomförs enklast beror på vilket form av plattform som hemsidan använder sig av.
  • Lägg till e-handelsspårning. På GA existerar ett särskilt “e-handelsavsnitt” som mäter köp- och transaktionsdata. Beroende på e-handelsplattform så kan denna del läggas till automatiskt medans i andra fall kan man behöva lägga till kod.

Hur använder du Google Analytics

Så hur använder man sig egentligen av detta Google Analytics? För denna fråga finns inget enkelt svar då det inte enbart existerar ett enda sätt. Detta analysverktyg kan nämligen förklara ett hundratal saker om din webbplats, så hur du använder dig av detta verktyg beror egentligen vilken data som du behöver veta mer om.
 
Av den anledningen kommer vi därför bara gå igenom de mer grundläggande som är de fem olika rapportvyerna och vad de innebär.

Realtidsrapport

I denna rapportvy kan ni se vad som sker på er webbplats just nu. Att använda sig av realtidsrapporten är väldigt bra sätt för att säkerställa att man installerat GA på rätt sätt samt även för att se vilka aktiviteter som sker på er hemsida för just det ögonblicket.

Målgrupp

I målgrupps-rapporten går det att hitta information om ens faktiska besökare. Där går det att hitta information om exempelvis demografi, kön, intressen, geografisk plats och mycket annat.
 
Denna rapport är väldigt användbar för att lära känna ens kunder. Var bor de, vad har de för intressen och hur gamla är de?

Förvärv

I denna rapportvy kan man utläsa hur ens besökare hittade till webbplatsen. Här kan man bl.a. redogöra för var besökarna kommer från som sociala medier, paid-kanaler, direct och organisk trafik m.fl. kanaler.
 
Denna vy är betydelsefull för att se vilka kanaler/medier som genererar trafik och vilka av dessa som innehar störst värde för er verksamhet.

Beteende

För beteende-rapporten finner man information för hur ens besökare beter sig när det kommit in på hemsidan. Här går att utläsa användarbeteenden som exempelvis hur länge stannar de på sidan, hur många sidor besökte de, vilka sidor är de mest besökta.
 
Med denna data får man god insikt i hur väl hemsidan faktiskt tillfredsställer ens kunders förväntningar.

Konvertering

I denna rapport går det att utläsa information om hur era besökare faktiskt gör de som ni vill att de ska genomföra, nämligen konvertera. Oavsett hur mycket trafik ni genererar har detta inte så stor betydelse om dessa inte kan omvandlas inte konverteringar.
 
För att använda denna rapport så kräver det att man sätter upp events & mål som tydliggör för GA vad som faktiskt är en konvertering på just er sajt.

Är ni i behov av hjälp med Google Analytics

På Frankly Media besitter vi goda kunskaper inom digital marknadsföring och analysverktyg som Google Analytics. Om ni önskar att få hjälp med detta är ni varmt välkomna att höra av er till oss via telefon eller mail så berättar vi mer om hur vi kan utveckla er digitala affär idag!