Vad är Teknisk SEO?

Teknisk SEO

Vad är Teknisk SEO, hur arbetar man med det och kan man ranka högre tack vare det? I denna artikel svarar vi på dessa funderingar.

Bakgrund

Alla hemsideägare vill att just deras hemsidor ska få bra organisk synlighet och ranka bra i sökresultaten. Det är ingen hemlighet. Men, är dessa hemsideägare villiga att lägga ner den tid som krävs för att uppnå detta? Oftast inte, brukar svaret vara.
 
Om man inte känner att man vill arbeta med detta själv kan man antingen anlita en digitalbyrå, SEO-byrå eller konsult eller så struntar man i det helt och hållet och hoppas på det bästa – där det sistnämnda nästan garanterat kommer att sluta i besvikelse för er över resultaten.
 
För att en hemsida ska få bra organisk synlighet krävs det att man även arbetar med Teknisk SEO, utöver det redaktionella SEO-arbetet. Detta eftersom det är en så oerhört stor konkurrens i dagens sökresultat. För att du ska kunna ranka bättre än någon annan behöver du se till att din hemsida är bättre än de andra alternativen, både tekniskt och redaktionellt.

Så arbetar du med Teknisk SEO

När man arbetar med Teknisk SEO arbetar man med hemsidans tekniska bitar, precis som namnet antyder. Det är faktiskt inte sällan webbutvecklare får i uppgift att arbeta med detta. Är du SEO-specialist och besitter stora kunskaper inom Teknisk SEO så är det värdefullt.

När du arbetar med Teknisk SEO arbetar du oftast med..

Laddtid

Optimering av laddtid är en av de viktigaste delarna när det gäller Teknisk SEO. Målet här är att försöka få hemsidan att ladda så snabbt och effektivt som möjligt. Att se över hostingen samt konfigurera caching brukar vara det första man gör. Arbetar du med Teknisk SEO på en hemsida vars hosting är långsam så riskerar du att arbeta lite i onödan. Det blir alltså lite som att kasta pärlor till ett svin. Vill du maximera dina chanser att ranka bra i sökresultaten behöver din hemsida drivas av en snabb server. Laddtid är idag en rankingfaktor.
 
Att använda ett CDN brukar också vara en bra idé. CDN står för Content Delivery Network och är alltså ett nätverk av servrar över hela världen som på beställning serverar din hemsidas statiska filer från den server som ligger närmast besökaren, vilket resulterar i dramatiskt kortare ledtider.
 
Använder du WordPress bör du avstå från att använda s.k bloatade teman, det vill säga teman som laddar onödigt mycket JavaScript och dylikt. Ju bättre optimerat temat är redan från början desto enklare blir det tekniska SEO-arbetet. När det gäller WordPress är egenbyggda teman oftast det bästa, eftersom man har full kontroll över hur mycket filer man skapar, vilka JavaScript som laddas och mer. En annan vanligt förekommande bov när det gäller långsamma hemsidor byggda i WordPress brukar vara modulerna som finns installerade och används på hemsidan. Varje modul laddar extra filer och JavaScript vilket kan påverka laddtiden negativt.
 
Ej optimerade bilder på hemsidan är också en vanligt förekommande orsak till långsamma laddtider. Här kan du behöva komprimera bilderna, konvertera de till JPEG för minsta möjliga storlek och inte minst aktivera s.k Lazy Load som gör så att bilderna laddas och visas först när de är tänkta att visas.

Mobilanpassning

Teknisk SEO har på senare tid blivit allt viktigare. Detta eftersom att Google vill inte rekommendera hemsidor som laddar långsamt, är svårnavigerade och som har trasiga element.
 
Sedan Juli 2019 är det mobilversionen av hemsidan som Google indexerar, vilket innebär att det är den mobila versionen av hemsidan som räknas och som “betygsätts”. Om din hemsida inte är mobilanpassad (responsiv) så kommer den nästan garanterat inte att ranka bra i sökresultaten. Hemsidan behöver vara användarvänlig generellt sett i form av att den är lätt att navigera och liknande.

Åtgärda JavaScript-fel

Förutom att hemsidan ska ladda snabbt är det viktigt att laddningen sker så effektivt som möjligt, och utan att det inträffar fel med JavaScript som förstör för renderingen när det är dags för Google att indexera hemsidan. Det är inte sällan renderingsfel resulterar i kraftigt försämrad ranking i de fall där innehållet inte har kunnat läsas av helt och hållet.

Åtgärda trasiga länkar

Trasiga länkar förstör inte endast för användarupplevelsen – det uppskattas inte av Google heller och kan påverka hemsidans organiska synlighet negativt. Om du har gjort ändringar i permalänkarna för en sida som du länkar till bör du ändra till rätt länk samt göra en 301-omdirigering för den gamla urlen så att man omdirigeras till den nya urlen. Det kan ta tid för Google att indexera och visa en sidas nya url, och om sidan har delats i organiska inlägg på sociala medier exempelvis behöver man se till att den som klickar inte hamnar på en 404-sida.

Vill du veta mer eller behöver du hjälp med Teknisk SEO?