Webb

5 tips för att lyckas med konverteringsoptimering

Få insikterna du behöver för att framgångsrikt driva önskade resultat och öka användarinteraktionen online med våra värdefulla tips. 

Den första kontakten mellan företag och potentiella kunder sker oftast på företagets webbplats. För att säkerställa att dessa potentiella kunder omvandlas till faktiska kunder är det viktigt att optimera webbplatsen funktionalitet, innehåll och design. Detta kallas för konverteringsoptimering. Genom att arbeta aktivt med det gör du det enklare för webbplatsbesökare att utföra den önskade åtgärden, oavsett om det handlar om köp eller att anmäla sig via ett kontaktformulär. I denna kunskapsbank ger vi 5 effektiva tips för hur du lyckas med konverteringsoptimering på din webbplats.

 

1. Förstå din målgrupp

Första steget mot att optimera din webbplats för konverteringar är det avgörande att du förstår din målgrupp. Vilka behov och preferenser har de? Genom att skapa detaljerade kundprofiler kan du anpassa din webbplats och dess innehåll för att tilltala din målgrupp på ett mer effektivt sätt.

2. Använd tydliga Call-to-Actions (CTA)

En stark och tydlig call-to-action är ett av de mest kraftfulla verktygen för att lyckas med din konverteringsoptimering. Dina CTA-knappar och länkar ska tydligt tala om för besökaren vilken handling du vill att de ska vidta. Använd budskap som “Köp nu”, “Registrera dig här”, “Ladda ner”, eller “Kontakta oss” för att göra det enkelt för besökare att förstå vad som förväntas av dem. Placera dina CTA-knappar strategiskt på din webbplats på både startsida och produkt- eller tjänstesidor.

3. Optimera din webbplatsnavigering

Krånglig eller otydlig webbplatsnavigering kan snabbt skrämma bort potentiella kunder. Se därför till att din webbplats är enkel att använda, och att besökare snabbt hittar det de söker.
Organisera din menystruktur logiskt och använd tydliga rubriker och kategorier. Använd även interna länkar för att leda besökare till viktig information och produkter eller tjänster som kan intressera dem. Är du osäker på hur användare upplever din webbplatsnavigering? Användartester är ett utmärkt sätt att få veta hur användare upplever din webbplats.

Annonsera på LinkedIn

4. A/B-testning

A/B-testning är en metod som innebär att du jämför två eller flera versioner av en sida för att se vilken som ger flest konverteringar. Det kan handla om att ändra färg på en CTA-knapp, placering av knappar eller ändringar i rubriker och text. Genom att systematiskt testa olika element på din webbplats har du lättare för att optimera din webbplats för att maximera konverteringar. Var dock noga med att bara testa en sak i taget för att kunna dra en konkret slutsats om vad som fungerar bäst.

5. Responsiv webbplats

I dagens digitala värld använder allt fler människor sina mobila enheter för att söka efter information och utföra köp. Därför är det viktigt att din webbplats är uppdaterad med en modern, responsiv webbdesign. Detta innebär att din webbplats är optimerad och anpassad för alla skärmstorlekar och webbläsare. Detta bidrar till förbättrad användarupplevelse vilket kan påverka både konverteringar och sökmotoroptimering positivt.

Behöver ni hjälp?

Behöver ni hjälp med att komma igång med konverteringsoptimering eller att förbättra er digitala synlighet? Vi hjälper med allt inom webb och digital marknadsföring. Läs mer om våra digitala tjänster inom SEO, SEM & SOME eller kontakta något av våra kontor, Digitalbyrå Stockholm eller Digitalbyrå Göteborg.