SEO

Vad är Parasite SEO?

Parasite SEO är en strategi inom sökmotoroptimering där man utnyttjar trovärdigheten och auktoriteten hos tredjepartswebbplatser för att förbättra organisk synlighet och ranking för ens egen sajt. Läs om vad Parasite SEO är och vad vi tycker om denna kontroversiella strategi.

Process för Parasite SEO

Processen för Parasite SEO innefattar identifiering av plattformar med hög auktoritet, skapande av högkvalitativt och sökordsoptimerat innehåll, organisk marknadsföring av detta innehåll och säkrande av backlinks från webbplatser med hög auktoritet. Ordningen för en Parasite SEO strategi är som följande:

  1. Identifiera webbplatser med hög auktoritet. Dessa inkluderar plattformar som exempelvis Reddit, Medium, LinkedIn, och andra särskilda forum där man kan lägga upp material eller innehåll och få det indexerat.

  2. Skapa högkvalitativt och sökordsoptimerat innehåll. Publicera bloggar eller artiklar som ger värde samtidigt som ni optimerar för de sökord ni vill ranka för.

  3. Organisk marknadsföring av innehållet. Öka exponeringen genom att dela innehållet på exempelvis sociala medier.

  4. Backlinks. Ju högre domänauktoritet en webbplats har som länkar till er egna, desto större värde har dess backlink för er SEO-strategi. Inom Parasite SEO strävar man efter att skaffa backlinks från högauktoritära webbplatser för att förbättra sin egen ranking och synlighet i sökresultaten.

Vanliga plattformar för Parasite SEO

Sociala medieplattformar:
Användning av plattformar som Facebook, Twitter och LinkedIn för att dela innehåll och skapa länkar till din sajt.

Webbplatser för videodelning:
Publicering av videor på webbplatser som YouTube och Vimeo med länkar till den egna webbplatsen i beskrivningen eller kommentarerna.

Webbplatser med forum och diskussion:
Forum som Reddit och Quora där man kan dela värdefulla svar och länkar till relevanta sidor på den egna webbplatsen. Här kan ni läsa mer om Reddit och Google och hur deras relation påverkar SEO.

Webbplatser med bilder och infografik:

Här kan du exempelvis använda dig av Pinterest och Imgur med länkar till den egna webbplatsen för ökad synlighet. 

Artikel- och bloggdelningssidor:
Externa artikel- och bloggplattformar som t.ex. Medium med länkar till den egna webbplatsen för att nå en bredare publik och överföra länkkraft till sin sajt.

Fördelar med Parasite SEO

Snabbare synlighet: Genom att utnyttja befintliga auktoritativa webbplatser kan man uppnå synliga resultat på sökmotorerna snabbare än genom traditionell SEO.

Ökad organisk trafik: Genom att placera innehåll på populära webbplatser kan man nå en bredare publik och locka mer organisk trafik till den egna webbplatsen.

Stärkt auktoritet: Genom att associeras med auktoritära webbplatser kan man bygga upp sitt eget varumärkes auktoritet och trovärdighet online.

Risker med Parasite SEO

Beroende av externa plattformar: En överdriven användning av Parasite SEO kan göra en webbplats sårbar för förändringar eller bannlysning på de externa plattformarna.

Kontrollförlust: Eftersom man inte äger de externa plattformarna har man begränsad kontroll över hur ens innehåll används eller presenteras.

Risk för spam: Om Parasite SEO-taktiken används olämpligt eller överdrivet kan det uppfattas som spam av sökmotorerna och resultera i negativa konsekvenser för ens raking i SERP:en. Läs mer om det här: Google Spam Policies for Google Web Search.

Vår åsikt om Parasite SEO

Parasite SEO betraktas som en genväg genom att utnyttja andra webbplatsers auktoritet för snabbare resultat, vilket ofta kan ses som en manipulativ strategi av Google. Därför uppfattas Parasite SEO som kontroversiell, och vi på Frankly Media rekommenderar istället att prioritera traditionell SEO tillsammans med en tydligt definierad strategi för att maximera organisk räckvidd på sociala medier. Detta för att säkerställa långsiktiga och hållbara framgångar för din webbplats och varumärke.

Behöver ni hjälp?

Behöver ni hjälp med att komma igång med SEO eller bara är i behov av att ta den till nästa nivå? Vi är en resultatdriven digitalbyrå i Stockholm & Göteborg med specialister inom sökmotoroptimering, digital marknadsföring och webbutveckling.