SEO

Så skapar ni en effektiv persona för ert företag

Att förstå er målgrupp är en grundläggande nyckel till att lyckas inom digital marknadsföring och affärsutveckling. Genom att skapa detaljerade personor eller kundpersonor kan ni skräddarsy er digitala strategi för att attrahera och behålla rätt kunderna. I detta blogginlägg kommer vi att utforska hur ni skapar en effektiv persona och varför det är avgörande för er framgång.

Varför är personor viktiga?

En persona, inom marknadsföring, är en fiktiv representation av er idealkund. Den är skapad för att ge en detaljerad och tydlig bild av en typisk medlem av er målgrupp eller ert kundsegment. En välgjord persona innehåller vanligtvis demografiska data, beteendemönster, mål och preferenser som är relevanta för ert företag. Några skäl till att en persona är avgörande för er:

 

Bättre riktad marknadsföring: Genom att förstå er målgrupps behov och preferenser kan ni skapa kampanjer som talar direkt till dem.

Högre konverteringsgrad: När ni riktar er marknadsföring mot rätt människor ökar sannolikheten att de konverterar till kunder.


Effektivare produktdesign: ni kan skapa produkter och tjänster som är skräddarsydda för er målgrupp.

Långsiktig kundlojalitet: Genom att leverera vad er målgrupp behöver, ökar ni chansen att behålla dem som kunder under en längre tid.

 

Steg för att skapa en primär persona

Nu när vi har fastställt varför personor är viktiga – hur gör man då för att skapa en effektiv persona?

 

1. Forskning

Inled med att samla data om er nuvarande kunder. Använd statistik, enkäter och analyser för att identifiera gemensamma drag och beteenden. GA4 (tidigare Google Analytics) är också ett bra verktyg att använda för att få all information samlat på ett ställe.

2. Definiera målgruppen

Vem är er idealkund? Ålder, kön, utbildning, yrke och intressen är några exempel på vad ni kan inkludera..

3. Skapa persona

Ge er persona ett namn och en bild. Beskriv deras livsstil, utmaningar och mål. Här kan man leta fram bilder för att det ska bli lättare att kartlägga.

Annonsera på LinkedIn

4. Beteendebeskrivning

Hur agerar er persona? Hur tar de beslut? Vilka problem försöker de lösa?

5. Plattformar

På vilka plattformar är er målgrupp mest aktiva? Föredrar de e-post, sociala medier eller kanske personlig kontakt?

Annonsera på LinkedIn

6.  Uppdatera regelbundet

Målgrupper och kunder förändras över tid. Uppdatera era personor när det behövs för att säkerställa att er strategi förblir relevant.

En sekundär persona

Till skillnad från er huvudpersona (som är er primära eller mest betydande målgrupp), är den sekundära personan en mindre betydande del av er målgrupp, men fortfarande värd att iakta i er strategi.

Sekundära personor representerar vanligtvis mindre segment av er målgrupp med unika behov eller beteenden. Med hjälp av sekundära personor kan ni bättre anpassa er marknadsföring och produktutveckling även för dessa mindre delar av er målgrupp, om det är ekonomiskt och strategiskt försvarbart.

Exempelvis kan en företagare som säljer träningsutrustning ha en huvudpersona som representerar seriösa atleter och en sekundär persona som representerar hobbytränare. Även om huvudpersonan är den primära målgruppen, kan det vara värdefullt att skapa en sekundär persona för att bättre förstå och nå ut till hobbytränare på ett mer riktat sätt.

Behöver ni hjälp?

Behöver ni hjälp med att komma igång med att skapa eller hitta er persona? Vi hjälper er med allt inom digital marknadsföring. Läs mer om våra digitala tjänster inom SEO, SEM och SOME eller kontakta någon av våra kontor, digitalbyrå Stockholm eller Digitalbyrå Göteborg.