AI

AI:s Påverkan på Digital Marknadsföring och Framtidens Trender & Strategier

Artificiell intelligens (AI) har länge varit en del av digitala marknadsföringsstrategier, men under 2023 har AI:s påverkan kommit att bli en gamechanger. Med sin förmåga att automatisera, förutse och anpassa sig har AI öppnat upp nya möjligheter för oss marknadsförare att engagera kunder på djupare och mer meningsfulla sätt. I den här artikeln kommer vi att utforska hur AI förändrar landskapet för digital marknadsföring 2023. Vi går igenom de senaste trenderna, teknikerna och vad vi tror AI kommer ha för påverkan på framtiden.

Inverkan AI har haft på hur vi Arbetar med Digital Marknadsföring

Halvvägs in genom 2023 står det klart att AI:s inflytande på digital marknadsföring bara växer. AI används exempelvis för att förutse kundbeteenden, personalisera innehåll och driva chattbotar som kan svara på kundfrågor dygnet runt. Genom att använda maskininlärning, en gren av AI, kan företag analysera enorma mängder data för att avslöja insikter och trender som människor kanske missar. Inom digital marknadsföring har AI blivit ett ovärderligt verktyg för att optimera allt från sökmotoroptimering till kundrelationer.

Populära AI-Verktyg och Användningsområden

Chattbotar

Hubspot Chatbot Builder är ett populärt verktyg som används flitigt av företag på deras hemsidor för att öka samt förbättra produktiviteten. Program som dessa implementerar AI-botar för att hantera enklare frågor och för att avlasta exempelvis supportpersonal. De är dessutom tillgängliga dygnet runt och kan guida runt användarna på hemsidan om de själva har svårt att hitta rätt – något som är extra bra för hemsidor med många undersidor. Utöver att avlasta och förbättra kommunikationen så kan en chattbot öka interaktionen på en hemsida och rikta speciella meddelanden mot besökande. Flera chatprogram erbjuder även möjligheten att integrera flera kanaler som e-post och sociala medier i sina funktioner vilket gör övergången mellan dessa sömlös. Till sist så har man även möjligheten att samla in data genom chattboten för att utveckla, förbättra och personifiera kundupplevelsen.

Open AI

OpenAI:s ChatGPT har revolutionerat innehållsskapande och sättet vi jobbar med SEO på. Dess förmåga att generera mänsklig-liknande text har förändrat spelplanen för copywriters och seo-specialister. Denna utveckling hos AI:n gör det möjligt att producera engagerande och relevant material med imponerande hastighet. Men det är inte bara effektiviteten som har förbättrats – kvaliteten på det genererade innehållet har också nått nya höjder. Detta gör att vi kan skapa innehåll snabbare än någonsin, och inte bara kvantitativt utan numera kvalitativt. Verktyget kan agera som ämnes-generator och kreatör. Med rätt typ av guidning mot chattboten, också kallat för “prompts”, kan man skapa väldigt specifikt innehåll för rätt typ av sökord. Här får man experimentera med olika typer av prompts för att få ut det svar man anser vara bäst, dessutom svarar chatten unikt varje gång, så även samma fråga två gånger kan få olika svar.

Open AI erbjuder även en API-tjänst där man kan integrera AI:n med andra program som exempelvis Google Sheets. Genom att skapa ett skript för att koppla samman dessa två program kan man enkelt bulk-korrigera produkttexter och innehåll för att skapa nya och unika seo-vänliga texter. Det är utan tvekan därför enkelt att påstå att Open AI:s verktyg kommer att bli ett av de viktigaste vi har och kommer att ha framöver genom denna utvecklingsperiod.

Photoshop & Canva – AI

Både Photoshop (Adobe) och Canva är vanligt förekommande i det dagliga arbetet när man arbetar med allt från SEO till SEM och SoMe. Här beror användningsområdena på hur pass kunnig man är inom dessa program, men till den största delen används dessa program för att lägga till text på bilder, korrigera mindre fel eller lägga till delar som saknas. Vad som tillkommit med Adobe Firefly, som är Adobes senaste AI-verktyg för deras redigeringsprogram, och med Canva AI, är nästintill banbrytande för alla nivåer av expertis. För att nämna några få användningsområden så har Adobe fokuserat mycket på innehållsmedveten text-till-bild-funktion där man kan fylla i och ändra bilder med hjälp av beskrivande text. Detta öppnar upp en helt ny värld för bildframtagning, annonsskapande och kreativa kampanjer där man inte är bunden till att spendera stora delar av sin budget på bildproduktion.

Ibland kan det exempelvis vara svårt att veta hur något ska se ut, eller vart man ska börja, men man har en tydlig idé i skrift – då kan man använda text-till-bild-funktionen i båda programmen och låta AI helt själv ta fram idéer till en. Möjligheterna är nästintill oändliga, och desto mer expertis man besitter kring de andra funktionerna programmen erbjuder, desto mer avancerade annonser, kampanjer och bilder kan man ta fram.
Bild som visar en originalbild jämfört med en bild där AI har använts

Hur ser framtiden ut för den Digitala Marknadsföringsbranschen?

Som vi har sett under 2023 har utvecklingen av AI-program och funktioner ökat drastiskt. Program och teknik från bland annat Open AI har blivit mer allmänt tillgängliga, man kan skapa egna program med algoritmerna som olika API:er erbjuder, integrera och koppla samman flera funktioner för att öka produktivitet och för att skräddarsy lösningar.

Ser vi till trendande funktioner just nu så är röst-assistenter från Siri, Amazon Alexa och Google Assistant högt upp på den listan. Användningen av dessa AI-drivna verktyg har blivit en större del av användarnas vardagsliv och shoppingvanor. Detta gör att vi som marknadsför tjänster och produkter kan behöva anpassa optimeringen för röst-sök. Utöver att använda röst-assistenter för eget bruk skulle man kunna tänka sig att detta även kommer inkorporeras på flera sätt i företagsvärlden för automatiserade röstsamtal, supportärenden, chattbotar som tidigare nämnt och andra kundrelaterade interaktioner.

Att använda AI för att kopiera verkliga röster finns det program för redan, exempel på dessa är:

Speechify
Specchify AI Röstassistent
Resemble
Resemble AI Röstassistent
Synthesia
Synthesia AI Röstassistent
Murf
Murf AI Röstassistent

Vad man kan tänkas hitta på med dessa är det bara fantasin och kreativiteten som står i mellan. Men en tanke är att dessa kan automatisera flertalet processer samtidigt som de agerar mer personligt och specifikt baserat på vad AI:n lär sig via sina algoritmer.

Det är onekligen en spännande framtid som väntar oss och om utvecklingen fortsätter i samma takt en tid framöver så kommer vi att se mycket fler och mycket mer sofistikerade program samt funktioner för att förenkla och skräddarsy många delar av våra arbeten. Detta säger dock inte att dess funktioner kommer ersätta befintlig personal, men istället effektivisera och multiplicera mängden arbete en person annars hade hunnit göra. Mer tid för fler uppgifter betyder mer tid för fler kunder – vilket är positivt om du frågar oss.

Summering – 3 sätt du kan använda AI i din Marknadsföring

Chattbotar för kundservice

Hubspot Chatbot Builder är ett omtyckt verktyg som hjälper företag att förstärka effektiviteten på sina webbsidor. Detta verktyg tillämpar AI-botar för att sköta vanliga förfrågningar, vilket minskar belastningen på supportpersonal. Med tillgänglighet dygnet runt kan dessa botar vägleda användare på webbplatsen, vilket är speciellt fördelaktigt för webbplatser med flera undersidor. Chattbotar kan även förhöja interaktionen på en sida och leverera målriktade meddelanden till besökare. Många av dessa verktyg erbjuder även integration med andra kanaler som e-post och sociala medier, vilket underlättar användarupplevelsen. Dessutom ger chattbotar möjlighet att samla in data för att vidareutveckla och individualisera kundupplevelsen.

Skapa unikt innehåll på ett enkelt sätt

HAI-verktyg, som exempelvis ChatGPT, har möjlighet att förbättra kvaliteten och relevansen på ditt innehåll, vilket gör det mer attraktivt och användbart för din målgrupp. Med dessa verktyg kan du skapa idéer, välja nyckelord och generera innehåll baserat på aktuella trender och data från din målgrupp. Även om du fortfarande behöver justera och redigera innehållet för att matcha din unika tonalitet, kan AI effektivt påskynda innehålls-skapandet och minska stressen över att skapa stora volymer av innehåll.

Använd innehållsmedveten teknik för att skapa och redigera bilder

Adobe Photoshops nya AI (Adobe Firefly) och Canva AI är verktyg som kan hjälpa till med SEO, SEM och SoMe-arbete. Dessa program används ofta för att lägga till text på bilder och mindre korrigeringar. Adobe Firefly och Canva AI har introducerat innehållsmedveten text-till-bild-funktionalitet, vilket är revolutionerande för användare på alla nivåer. Denna funktion omvandlar beskrivande text till bilder, vilket sparar tid och pengar från bildproduktion och ger användarna mer frihet i att skapa annonser och kampanjer. Denna funktion är särskilt värdefull när du har en tydlig idé men inte är säker på hur den ska visualiseras. Med ytterligare kunskap om programmens funktioner kan användarna skapa ännu mer avancerade visuella material.

Vanliga frågor & svar inom AI

Vilken roll spelar AI i digital marknadsföring 2023?

AI är ett effektivt verktyg som används för att förutse kundbeteenden, personalisera innehåll och driva chattbotar för kundservice. Dessutom används maskininlärning, en gren av AI, för att analysera stora datamängder för att avslöja insikter och trender. AI har förbättrat allt från sökmotoroptimering (SEO) till kundrelationer inom digital marknadsföring.

Vilka är några populära AI-verktyg som används inom digital marknadsföring?

Verktyg som Hubspot Chatbot Builder, OpenAI:s ChatGPT, Adobe Firefly och Canva AI är populära. Dessa verktyg används för en rad ändamål, från att driva chattbotar för kundservice, generera innehåll för SEO och skapa bilder baserade på text-beskrivningar.

Hur påverkar AI framtiden för den digitala marknadsföringsbranschen?

Trender visar att AI-drivna verktyg, som röst-assistenter och chattbotar, blir alltmer integrerade i vår vardag. Detta innebär att marknadsförare behöver anpassa sina strategier för att optimera för röst-sökningar och personlig interaktion genom dessa program och funktioner.

Hur kan AI användas för att effektivisera innehållsskapande?

AI-verktyg som OpenAI:s ChatGPT kan användas för att snabbt generera högkvalitativt och relevant innehåll. Dessa verktyg kan skapa unika texter baserade på specifika sökord och aktuella trender, vilket minskar stressen med att producera stora volymer av innehåll.

Hur använder företag AI för att skapa och redigera bilder?

Företag använder AI-verktyg som Photoshop (Adobe Firefly) och Canva AI för att skapa och redigera bilder. Dessa verktyg erbjuder innehållsmedveten text-till-bild-funktionalitet, vilket omvandlar beskrivande text till bilder. Detta sparar tid och resurser för bildproduktion och ger användarna större kreativ frihet.

Slutsats

Behöver ni hjälp med digital marknadsföring? Läs mer om våra digitala tjänster inom sökmotoroptimering, SEM & SoMe eller kontakta något av våra kontor, Digitalbyrå Stockholm eller Digitalbyrå Göteborg.

Använd formuläret här nedan eller maila oss på info@franklymedia.nu