SEM

Performance Max – Guide

Performance Max är en relativt ny målbaserad kampanjtyp i Google Ads som ersatt Smart Shopping och fokuserar på att maximera antalet konverteringar genom automatisk budgivning och utvalda budstrategier. Denna kampanjtyp är mer data-driven än tidigare annonsformat som finns idag och förlitar sig mer på maskininlärning och automatisk optimering för att maximera sina resultat. Men hur fungerar det egentligen och vad är fördelarna?

Hur skiljer sig Performance Max från tidigare kampanjtyper?

Performance Max är en mer avancerad kampanjtyp som inte har någon liknande variant tidigare i Google Ads. En av de största skillnaderna mot tidigare kampanjformat är att man här kan annonsera på Google Sök, Google Display, Google Shopping, Google Maps, Youtube, Discover och Gmail samtidigt i en enda kampanj. Detta så att algoritmerna ska kunna skanna flertalet plattformar i realtid för att placera annonserna där ai:n anser att det är störst sannolikhet att kunden ska konvertera just vid det tillfället.

Tack vare att kampanjtypens datadrivna attribution kan Google har lättare att följa kunderna i sin kundresa och optimera mot satta mål i kampanjen.

Performance Max

Hur sätter man upp sin Performance Max-kampanj på bästa sätt?

För att maximera sina förutsättningar i termer av att nå sina konverteringsmål så bör man använda så många av plattformarna som möjligt i Performance Max. Detta gör som tidigare nämnt att algoritmen kan följa köpresan mer noggrant för att veta när man är mest benägen att konvertera. Med det sagt kan man dock välja att avstå från flertalet plattformar med olika metoder som att utesluta vissa element. När du vet vart du vill synas så är det dags att sätta upp själva kampanjen. Man börjar med att välja vad man har för typ av mål, det kan vara något av dessa:

Försäljning

Potentiella kunder

Trafik till webbplats

Besök i lokal butik

Varumärkesmedvetenhet

App-kampanj

Därefter bör du ställa in språk och geografiska inställningar om ni önskar att rikta in er på ett specifikt land, stad eller område. En intressant inställning som Google erbjuder oss i Performance Max är “Final URL expansion”, eller utökning av webbadress som det kallas på svenska, med denna inställning kan du låta Google själva välja vilken landningssida som passar bäst för den aktuella sökningen som görs. Detta är något vi rekommenderar att testa om man inte har en speciell anledning till att endast använda en specifik landningssida.

Tillgångsgrupp

Det andra steget är att skapa själva tillgångsgruppen som det kallas i Performance max, den ersätter annonsgruppen från föregående kampanjtyper och innehåller alla tillgångar som man väljer att ha med i annonsen. För att maximera kraften av algoritmerna bör man förse tillgångsgruppen med alla kreativa tillgångar den efterfrågar; dessa specificeras av Google själva här.

Målgrupp

När man kommer till målgruppsinställningarna gäller det att ha klart för sig vilka det är man vill rikta annonsen mot. Detta segment anser vi vara en av de viktigare, om inte viktigast, av de steg man tar för att skapa kampanjen. Här kan man använda sig av anpassade segment där man själv tagit fram intressen och köpavsikter. Vi rekommenderar att man även implementerar egen data som exempelvis webbplatsbesökare för att hjälpa algoritmen. Utöver detta kan man specificera sin demografi om man har en tydlig bild av ens målgrupp.

Finns det några nackdelar med Performance Max?

Även om vi anser att fördelarna överväger nackdelarna med kampanjtypen så är det värt att notera vilka dessa är. Bristen på insyn är den generella nackdelen med Performance Max. För exempelvis vanliga responsiva textannonser kan man se vilka kombinationer som visats mest, men detta är inte fallet för Performance Max. Man kan inte heller se vilka placeringar man haft eller hur stor andel placeringar en plattform fått. Bristen på insyn gör att det blir svårare att specificera vilka områden i annonser som kräver optimering och man blir tvingad till att lita mer på algoritmen. Det man kan göra för att få lite mer kontroll är att sätta upp A/B-test och testa olika kombinationer av text, bild och även placeringar för att se vad som funkar bäst för ens eget syfte.

Vår syn på Performance Max

Vi ser Performance Max som ett väldigt starkt annonsverktyg som gör det möjligt att fokusera på att maximera konverteringar även om man inte generellt sett har mycket konverteringar. Det blir därför ett väldigt bra komplement, eller efter ett längre test, ett bra substitut för generiska Sök-, Display-, Youtube- eller Shopping-kampanjer.

Är du nyfiken på att testa Performance Max? Kontakta oss!

Vi hjälper dig att öka din synlighet på nätet med digital marknadsföring och är specialister inom SEO, SEM & SoMe.

Använd formuläret här nedan eller maila oss på info@franklymedia.nu