BERT – Googles viktigaste uppdatering på 5 år

av

6 november, 2019
BERT – Googles viktigaste uppdatering på 5 år

Google har nyligen rullat ut en uppdatering som de själva kallar för en av de största och viktigaste på fem år.
I dagsläget påverkar BERT ca 10% av alla sökresultat på engelska i USA, och kommer även att implementeras
internationellt på fler språk framöver. BERT står för Bidirectional Encoder Representations from Transformers
och är Googles senaste algoritm inom språkteknologi (på engelska känt som natural language processing).
Syftet är att bättre förstå varje ord i en mening och dess syfte, med hela kontexten i åtanke.

Google har presenterat några exempel på hur BERT fungerar.
Nedan ser du en av dem, och det handlar alltså om att bättre förstå prepositioner och intentionen i stort,
för att kunna ge mer relevanta svar.

Vad innebär uppdateringen i praktiken?

Det grundläggande syftet med uppdateringen BERT är att utveckla förståelsen för det mänskliga språket. Fokus ligger alltså på att avancera sökresultatet och visa träffar med högre relevans. Vi har tidigare rapporterat kring Google-uppdateringar som syftar till att premiera innehåll av hög kvalitet och expertis. Detta gäller förstås fortfarande, och på så vis förändras egentligen inte vårt arbete. Fokus ligger fortsatt, och som alltid, på att skriva och skapa innehåll med ett tydligt syfte och värde för besökaren. Den finns ingen manual för att optimera för denna specifika uppdatering, förutom att fortsätta producera relevant innehåll av hög kvalitet!

Annat läsvärt…

Frankly News v.26

Frankly News v.26

Frankly News V.26 Den här veckan fokuserar vi på att förbereda inför sommar och semestertider....

Frankly News v.18

Frankly News v.18

Frankly News V.18 Frankly Media fortsätter att växa och vi är glada att hälsa Nora och Felicia...