Så bygger vi kundrelationer

av

10 september, 2021
Så bygger vi kundrelationer

Hur bygger vi på Frankly Media en kundrelation?

Det korta svaret är: Genom att vara så ärlig som möjligt. Vårt motto är Let’s be frank, vilket innebär att vi alltid säger vad vi tycker.
 

Förväntningar

För vår del (och i förlängningen kundens) är det viktigaste att ta reda på kundens förväntningar. En av de första frågor vi ställer vid uppstartsmöten är just vad kundens målsättningar är för uppdraget.
 
I det läget brukar vi få väldigt blandade svar, en del ser framför sig enorma ökningar i försäljning medan andra är mer realistiska och förstår att ökningen kommer gradvis och kanske inte alls till den nivå man drömmer om. Det initiala förtroendet finns ju där vilket styrks av att man är villig att skriva ett avtal, därefter är det upp till oss att göra vårt bästa för att hjälpa kunden att nå så långt som möjligt.
 

ROI

En viktig del initialt är att ta upp vilka kostnader kunden har, personal, lokaler, produkter osv. Vi brukar alltid ställa frågan och räkna ut vid vilken ROI kunden når break even.
 
Bara där stärks relationen väsentligt då många byråer “glömmer” att informera om de kostnader som finns utöver det man betalar till Google, Facebook osv. Visar man bara försäljning och spend utan att faktiskt ta upp att det finns kringkostnader så har man i våra ögon misslyckats med sitt uppdrag och förr eller senare kommer kunden att bli missnöjd.
 

Förtroende

Bygger relationen på förtroende från början så blir det lättare att samarbeta långsiktigt då bägge parter är införstådda med vad som förväntas i förlängningen och hur man gemensamt når de uppsatta målen.
 

Målsättning

Vår målsättning är naturligtvis alltid att leverera bästa möjliga resultat och givetvis befäster goda resultat förtroendet vilket gör det långsiktiga samarbetet smidigare.
 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna med eventuella frågor eller om ni är redo att ta er digitala marknadsföring till nästa nivå.

Annat läsvärt…

Ny möjlighet, sökannonser på TikTok

Ny möjlighet, sökannonser på TikTok

Vi på Frankly Media tror på att alltid finnas tillgängliga för våra kunder då vi värdesätter en nära och långvarig samarbetsrelation.